Các cơ sở của Thời Đại Mới

Trụ Sở Chính

◊ Add: Số 85 Nguyễn Quý Đức, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

◊ Tel: 0901 97 57 97 hoặc 0901. 97 50 97

◊ Mail: thoidaimoi.edu@gmail.com

◊ Fanpage: https://www.facebook.com/TDMEducation/


Văn phòng đại diện tại Quảng Nam

◊ Add: 53A Hùng Vương-TP Tam Kỳ .

◊ Tel: 0901 97 52 97

◊ Mail:

◊ Fanpage: https://www.facebook.com/ThoiDaiMoiQuangNam/

Trung Tâm Đào Tạo

◊ Add: Số 85 Nguyễn Quý Đức, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

◊ Tel: 0901 97 50 97

◊ Mail: lest090514@gmail.com

◊ Fanpage: https://www.facebook.com/TrungTamDaoTaoThoiDaiMoi/


Văn Phòng Đại Diện Tại Miền Bắc
◊ Add: 56 Phạm Văn Đồng, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
◊ Tel: 0913 120 687
◊ Mail: daotao1206@gmail.com
◊ Fanpage: https://www.facebook.com/tdmm<