Thông báo trúng tuyển

Chúc mừng 03 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – – XÂY DỰNG THANH GIA CỐ – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – DÙNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – DỰNG GIÀN GIÁO – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 02 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – DÁN GIẤY – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – LẮP RÁP THIẾT BỊ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – DỰNG GIÀN GIÁO- tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – DỰNG GIÀN GIÁO – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 01 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG OTO- tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 03 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – Dùng các thiết bị xây dựng- tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 06 bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – Dựng giàn giáo- tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 08  bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – Chế biến đồ ăn cung cấp cho cơ sở chăm sóc sức khỏe – tại trụ sở TĐM

Chúc mừng 02  bạn đậu phỏng vấn đơn hàng – Lưu trú – tại trụ sở TĐM

Ý Kiến Của Bạn Là:
Giới thiệu Thời Đại Mới Education 152 bài viết
TĐM đã thành lập tháng 10 năm 2012. . XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG . DU HỌC NHẬT BẢN . ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT . VISA

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*